Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geen sanctie Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 62 van de Mededingingswet tot niet-opleggen sanctie Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO).

ANKO heeft in november 2000 in een brief aan haar leden (ledenbrief)
aangegeven dat er voor het jaar 2001 voor kappers sprake is van een gemiddelde kostenstijging van 5%. Verder geeft zij in deze brief aan het
belangrijk te vinden dat haar leden goede tarieven berekenen. Hieronder
verstaat zij tarieven waarin alle kosten zijn doorberekend; ANKO adviseert
haar leden om kritisch te bekijken of de door hen gehanteerde tarieven alle
kosten dekken.

Verder wordt in deze brief aangegeven dat ANKO in november 2000 een
persbericht zal doen uitgaan, zodat de kranten en andere media de
tariefstijging voor haarbehandelingen kunnen communiceren naar de
consument. Dat voorkomt volgens ANKO veel vragen van klanten over de
prijsstijging. Een dergelijk persbericht is ook door ANKO verstuurd.

ANKO heeft de met de Mw strijdige praktijken direct na uitkomen van rapport beindigd en zich heeft verbonden voor de toekomst dergelijke praktijken
niet meer ten uitvoer te brengen. Gelet hierop ziet de d-g NMa af van het
opleggen van een last onder dwangsom.

 

Bijlagen

Geen sanctie Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (PDF - 74 KB)