Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beslist op bezwaren dierenartsencoöperatie AUV en groothandel Aesculaap tegen opgelegde boete wegens kartelafspraken

Op 18 november 2003 heeft de NMa een besluit genomen over de door AUV en Aesculaap ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van 29 augustus 2002 waarin aan AUV en Aesculaap boetes zijn opgelegd voor het overtreden van de Mededingingswet. De bezwaren zijn, afgezien van het bezwaar van Aesculaap ten aanzien van de hoogte van de aan haar opgelegde boete, afgewezen.

De NMa oordeelde in haar besluit dat AUV (een inkoopcollectief voor diergeneesmiddelen waarbij 90% van de zelfstandige dierenartsen in Nederland is aangesloten) het kartelverbod overtrad door een systeem te gebruiken van uitsluiting en leveringsweigering. AUV had tevens met groothandel Aesculaap afgesproken dat ook zij de leveringsweigeringlijst van AUV zou hanteren. De NMa heeft daarom aan AUV een boete opgelegd van EUR 9,7 miljoen en aan Aesculaap een boete van EUR 750.000. Aan beide is een last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de overtredingen worden beëindigd.

Besluit op bezwaar

Na het inwinnen van advies bij de Bezwaaradviescommissie (BAC) heeft de NMa, overeenkomstig het ingewonnen advies, de door AUV ingediende bezwaren ongegrond verklaard. De boete van EUR 9,7 miljoen blijft gehandhaafd.

Ten aanzien van de aan Aesculaap opgelegde boete is de NMa met de BAC van oordeel dat de overeenkomst tussen AUV en Aesculaap dient te worden beschouwd als een verticale afspraak, meer bijzonder: een doorleveringverbod. De overtreding wordt daarom niet meer aangemerkt als een zeer zware overtreding, maar als een zware. Toepassing van de boeterichtsnoeren voor zo'n overtreding heeft ertoe geleid dat de boete is verlaagd naar EUR 250.000. Overige bezwaren van Aesculaap zijn ongegrond verklaard.

De openbare versie van het besluit van 18 november 2003 vindt u op deze website.