Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa treedt op in kledingbranche

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft vastgesteld dat de Secon Group B.V. , een vanuit Nederland opererende groep van modemerk-ondernemingen (o.a. G-Star, Turnover, Arrow, A-rticles), aan haar afnemers prijsvoorschriften oplegde en bepaalde waar haar kleding mag worden verkocht. Dit is verboden.

Uit het door de NMa verrichte onderzoek is gebleken dat G-Star, een producent van onder andere modieuze spijkerbroeken, de algemene voorwaarden van de Secon Group hanteert. In deze voorwaarden was een doorleveringsverbod opgenomen evenals bepalingen omtrent adviesprijzen. Dit is reden geweest om het onderzoek uit te breiden tot de gehele Secon Group. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 'minimumadviesprijzen', zoals ze door de Secon Group werden genoemd, in feite opgelegde vaste prijzen betroffen, aangezien daarvan niet zonder toestemming van de Secon Group mocht worden afgeweken.

Chilly B.V. en Basilicum B.V., eigenaren van modeketens The Store en The Sting, hebben bij de NMa de klacht ingediend.

Geconcludeerd is dat de Secon Group zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van het kartelverbod. Op grond van het doorleveringsverbod was het afnemers niet toegestaan om kleding in een ander filiaal te verkopen, dan het filiaal waarvoor de kleding was besteld. Ook mocht kleding niet worden doorgeleverd aan andere afnemers. Op grond van de bepalingen inzake adviesprijzen was het afnemers niet toegestaan om producten tegen lagere prijzen aan te bieden.

Door gebruik te maken van het doorleveringsverbod en de bepalingen omtrent adviesprijzen heeft de Secon Group de concurrentie tussen haar afnemers, honderden in aantal, beperkt. Onder de afnemers van de Secon Group bevinden zich detaillisten, winkelketens, grootwinkelbedrijven en inkoopcombinaties. De consument kon hierdoor niet profiteren van concurrentie tussen de diverse verkooppunten.

De directeur-generaal van de NMa heeft hierop besloten de Secon Group een boete van 500 duizend gulden op te leggen. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete is rekening gehouden met de beperkte duur van de overtreding en het feit dat de Secon Group een aantal bepalingen vrijwillig heeft aangepast. Bovendien heeft de NMa bepaald, dat de Secon Group haar afnemers moet informeren over het beëindigen van deze bepalingen (doorleveringsverbod en adviesprijzen) op straffe van een dwangsom als dat niet binnen de gestelde termijn gebeurt.