Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten vs Gemeente Utrecht

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

 

Bijlagen

Besluiten inzake mededingingsafspraken (inclusief besluiten op klachten) in zaak 58 (PDF - 68.95 KB)