Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar klacht Laddrak erfpachtovereenkomst Bloemenmarkt Gemeente Amsterdam

NMa verklaart bezwaren Laddrak over erfpachtovereenkomst Bloemenmarkt Gemeente Amsterdam ongegrond.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar van 22 december 1998 gericht tegen zijn beslissing van 26 november 1998, houdende afwijzing van een aanvraag om toepassing van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet

 

Bijlagen

Besluiten op bezwaar inzake mededingingsafspraken in zaak 101 (PDF - 79.25 KB)