Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa voert aanvullende controles uit op tijdigheid energierekeningen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de afgelopen maanden aanvullende controles uitgevoerd bij Delta en Oxxio. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van haar onderzoek naar de administratie bij de grote energiebedrijven. Uit de controles blijkt dat Delta per 1 september 2005 de achterstand in de verwerking van verhuizingen en switches heeft weten weg te werken. Oxxio daarentegen heeft nog steeds een aanzienlijke achterstand in de verwerking van verhuizingen en switches. Zo moet het energiebedrijf nog voor enkele duizenden verhuis- en switchaanvragen, die voor 1 januari 2005 zijn ingediend, een eindafrekening versturen. De toezichthouder stelt Oxxio daarom onder verscherpt toezicht.

Oxxio heeft aan DTe een verbeterplan overlegd voor het wegwerken van haar achterstanden vóór februari 2006. DTe ziet nauwgezet toe op de uitvoering van dit verbeterplan. Zo dient Oxxio maandelijks te rapporteren aan DTe. Indien het verbeterplan onvoldoende voortvarend wordt uitgevoerd, neemt de toezichthouder onmiddellijk passende maatregelen.

In september van dit jaar concludeerde de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa dat de zes grote Nederlandse energiebedrijven (Essent, Eneco, Nuon, Delta, Greenchoice en Oxxio) er grotendeels in waren geslaagd hun achterstanden bij de verwerking van verhuizingen en switches weg te werken. Alleen Delta en Oxxio bleken de afspraak met Minister Brinkhorst en DTe om de administratieve problemen per 1 juli 2005 op te lossen, niet volledig na te zijn gekomen. DTe heeft hierop aan Delta en Oxxio duidelijk gemaakt dat de problemen per 1 september opgelost moesten zijn en dat DTe dit controleert.

Om consumenten structureel inzicht te geven in de prestaties van de individuele energiebedrijven publiceert DTe ieder kwartaal een scorekaart op haar website. De scorekaart laat zien hoe het per bedrijf is gesteld met de tijdigheid van het versturen van rekeningen als gevolg van een verhuizing of switch. Ook de tijdigheid van het versturen van jaarafrekeningen staat vermeld.