Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: instrumentarium leidt tot betere benutting beschikbare capaciteit (congestiemanagement)

Netbeheerders kunnen vanaf heden gebruik maken van een instrumentarium waardoor elektriciteitsproducenten, bij een eventueel capaciteitstekort op het netwerk, elektriciteit kunnen blijven produceren tot het moment dat de netbeheerder het net heeft uitgebreid. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft ermee ingestemd dat dit instrumentarium wordt opgenomen in de Netcode Elektriciteit.

Het kan voorkomen dat de capaciteit van sommige elektriciteitsnetten onvoldoende is doordat de afgelopen jaren de elektriciteitsproductie snel is toegenomen. Netbeheerders moeten dan tijdelijke maatregelen kunnen treffen om zo het tekort op te vangen en de reeds beschikbare capaciteit beter te benutten.

Om de beschikbare netcapaciteit bij een capaciteitstekort beter te benutten, maakt de netbeheerder gebruik van een prijsmechanisme. Dit mechanisme houdt in dat de netbeheerder elektriciteitsproducenten vraagt om op vrijwillige basis hun productie tijdelijk te verminderen. Producenten geven daarbij aan wat zij (op basis van de uit te sparen kosten) ervoor over hebben om geen elektriciteit te produceren. De producent die het hoogste bod doet, zal daadwerkelijk zijn productie verminderen en betaalt zijn bod aan de netbeheerder. De NMa ziet er op toe dat dit prijsmechanisme correct wordt toegepast.