Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe publiceert uitgangspunten voor structuur nettarieven

DTe publiceert uitgangspunten voor structuur nettarieven DTe, de toezichthouder voor de elektriciteitssector, heeft zijn uitgangspunten gepubliceerd voor de toetsing van voorstellen voor de structuur van de nettarieven. Deze uitgangspunten zijn deels vermeld in de Elektriciteitswet 1998 en deels voortgekomen uit de toelichting op de wet en de parlementaire behandeling ervan. De gezamenlijke netbeheerders moeten binnen vier weken na de inwerkingtreding van de wijzigingen op de wet een voorstel voor de structuur van nettarieven indienen. Met de nu gepubliceerde uitgangspunten biedt DTe de netbeheerders een kader voor het opstellen en indienen van deze voorstellen.

Met de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Elektriciteitswet 1998 in het najaar van 1998 is de eerste stap op weg naar liberalisering gezet. Een direct gevolg is de verplichting voor alle elektriciteitsbedrijven om hun transport- en hun leveringsactiviteiten te splitsen. Ieder elektriciteitsbedrijf moet voor de netactiviteiten een netbeheerder aanwijzen.

De volledige Elektriciteitswet 1998 wordt naar verwachting deze zomer van kracht. Voor de netactiviteiten moeten de gezamenlijke netbeheerders binnen vier weken na de inwerkingtreding een voorstel voor de structuur van de nettarieven indienen en de daarbij geldende algemene voorwaarden. De nettarieven omvatten aansluit-, transport- en systeemtarieven. Met de nu gepubliceerde uitgangspunten maakt DTe bekend op welke wijze het voorstel inhoudelijk en procedureel wordt getoetst. De publicatie is te vinden op de website van DTe.

 

Zie ook