Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Amsterdam Power Exchange vraagt DTe om toewijzing grensoverschrijdende elektriciteitscapaciteit

Op 19 juli 1999 heeft de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet (DTe) van de Amsterdam Power Exchange een aanvraag ontvangen om bij TenneT voor de periode van 22 augustus 1999 tot en met 31 december 1999 capaciteit 250 Megawatt ter beschikking te houden op grensoverschrijdende verbindingen. Op grond van de Elektriciteitswet 1998, kan de directeur DTe op aanvraag bij voorrang transportcapaciteit bestemmen voor een verzoeker wanneer dit bijdraagt aan de goede marktwerking op de elektriciteitsmarkt.

Door deze aanvraag wil de APX bereiken dat dagelijks de helft van de capaciteit voor de spotmarkt aan de APX wordt toegewezen voor de fysieke levering de volgende dag. Hierbij wordt vastgelegd dat de dagelijks aan APX toegewezen capaciteit voorrang geniet en niet meer door onvoorziene omstandigheden gekort mag worden.

Op de voorbereiding van het besluit betreffende de aanvraag van de APX en rekening houdend met de Elektriciteitswet 1998 heeft de directeur DTe besloten de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing te verklaren. Als gevolg hiervan ligt de aanvraag, met uitzondering van de gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur niet voor openbaarmaking in aanmerking komen vanaf 26 juli 1999 voor een periode van vier weken voor belanghebbenden ter inzage bij de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet, Johanna Westerdijkplein 107, Den Haag.

Belanghebbenden kunnen binnen een periode van vier weken hun zienswijze over de aanvraag schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Voor inzage of een verzoek om door DTe te worden gehoord en voor het indienen van een schriftelijke zienswijze, kan men zich wenden tot mevrouw mr. I.M. Schong, medewerkster van de DTe, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.