Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe stelt methode voor regulering elektriciteitssector vast

De directeur van DTe, de toezichthouder voor de elektriciteitssector, heeft heden de reguleringsmethode bekend gemaakt die hij gaat toepassen om elektriciteitsbedrijven doelmatiger te laten werken. Met ingang van 1 januari 2001 wordt een korting op de tarieven toegepast, zowel op de tarieven voor de netbedrijven als op de tarieven voor de gebonden afnemers. Deze korting wordt in de jaren 2001 tot en met 2003 jaarlijks opgelegd om ervoor te zorgen dat de bedrijven goedkoper gaan werken. De efficiencykortingen (of price caps) die op 1 januari 2001 zullen ingaan, worden in augustus 2000 door DTe vastgesteld. DTe verwacht in de komende jaren een sterke daling van de tarieven.

De methode van DTe die heden is gepubliceerd, geeft gedetailleerd aan hoe DTe de regulering gaat doen. Beschreven staat hoe de bedrijven zullen worden vergeleken via een methode van benchmarking, hoe de waarde van de bedrijven wordt vastgesteld en welk rendement de bedrijven normaal zullen mogen maken als ze goedkoop en efficiƫnt werken. Deze methode zal worden toegepast in de eerste reguleringsperiode (tot en met 2003).

In de tweede reguleringsperiode (vanaf 2004) zal DTe overgaan op 'maatstafconcurrentie' (yardstick regulering). Deze methode onderscheidt zich van de huidige methode doordat bedrijven dan niet meer aan een door DTe vastgestelde groep best presterende bedrijven ('best practice frontier') worden getoetst, maar aan het gemiddelde prestatieniveau van de gehele sector. De bedrijven die beter presteren zullen bovengemiddelde winst maken (met een maximum) en slechter presterende bedrijven maken verlies. Uiteindelijk zullen alle bedrijven ervoor zorgen dat de volgende keer de gemiddelde kosten, en dus de tarieven, weer lager zijn.

De methode waarmee DTe de price cap-regulering gaat uitvoeren en de plannen voor de volgende periode staan beschreven in het document 'Richtsnoeren inzake price cap-regulering in de Nederlandse elektriciteitssector voor de periode 2000 - 2003'. Dit document staat op de website van DTe.