Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Met inwerkingtreding Gaswet NMa-DTe toezichthouder gasmarkt

Met ingang van heden is NMa-DTe de toezichthouder op de gasmarkt nu deze markt zich gaat liberaliseren. Dit is vastgelegd in de Gaswet. De liberalisering gebeurt stapsgewijs. Nu al zijn grote afnemers van gas vrij om hun leverancier te kiezen. Middelgrote bedrijven worden in 2002 vrij en kleine bedrijven en de consument in 2004. Het toezicht op de naleving van de Gaswet en de introductie van marktwerking in deze sector is ondergebracht bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) en de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe), een kamer van de NMa.

Tot de taken van NMa-DTe behoren onder meer:

1. het opstellen van richtlijnen voor de indicatieve tarieven en voorwaarden voor het transport en de opslag van gas

2. het adviseren van de minister over tarieven voor de gebonden afnemers en het beoordelen van de capaciteitsplannen van de beheerders van de gasnetten

3. het adviseren van de minister van Economische Zaken over de aanwijzing van de netbeheerders (net als bij de elektriciteitsbedrijven moeten de gasbedrijven - met uitzondering van Gasunie - aparte, onafhankelijke netbeheerders aanwijzen)

4. het beslechten van geschillen die kunnen ontstaan bij de onderhandeling over de toegang tot de netten

5. het vaststellen van een voorlopige voorziening bij een geschil en het stellen van een termijn aan de afronding van onderhandelingen over toegang.

DTe voert de drie eerstgenoemde taken uit, de NMa voert zelf de taken genoemd onder 4 en 5 uit.