Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe introduceert systeem toezicht leveringstarieven consument

Met ingang van 1 januari 2001 zullen de elektriciteitstarieven worden gekoppeld aan de prijsontwikkeling op de vrije markt. De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft heden bekend gemaakt dat zijn dienst deze prijsontwikkelingen actief zal volgen en de leveringstarieven voor de beschermde afnemers driemaandelijks zal aanpassen aan de marktontwikkelingen. Via een systeem van yardstick-concurrentie zullen de energiebedrijven worden gestimuleerd om energie efficiënt in te kopen, waarbij hun inkoopprestaties worden vergeleken met het gemiddelde van de bedrijfstak. Bedrijven die minder efficiënt zijn dan dit gemiddelde krijgen een korting opgelegd. Voor het eerste kwartaal van 2001 verwacht DTe geen spectaculaire prijsontwikkelingen. Bij verdergaande prijsconcurrentie op de productiemarkt zal in de loop van 2001 wel sprake kunnen zijn van een verlaging van de leveringstarieven.

De DTe heeft tevens de tarieven vastgesteld voor de transport van elektriciteit voor 2001. Hierin zijn de eerder dit jaar vastgestelde efficiencykortingen verwerkt. Dit heeft geresulteerd in een gemiddelde jaarlijkse efficiëncyverbetering van 6,1% voor de jaren 2001, 2002 en 2003. Voor de netbedrijven betekent dit, dat zij gemiddeld hun tarieven voor netwerkdiensten jaarlijks met 4,5% moeten verlagen. Dit betekent een besparing over drie jaar van ongeveer ƒ 1,1 miljard.

Tevens heeft de directeur DTe een nieuwe systematiek vastgesteld voor de verrekening van onbalans. Systeembeheerder TenneT is de bewaker van de balans in het nationale net. Het nieuwe systeem houdt in dat onbalans van marktpartijen met TenneT wordt verrekend tegen een actuele 'onbalansprijs' die is gerelateerd aan de prijs die TenneT moet betalen voor het inzetten van reservevermogen om de onbalans te compenseren. Dit systeem treedt op 1 januari 2001 in werking.