Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe start onderzoek naar transporttarieven, opslag en balancering Gasunie

DTe, de toezichthouder voor de Nederlandse energiemarkt, is gestart met een onderzoek naar de tarieven die Gasunie in rekening brengt voor de diensten transport, kwaliteitsconversie en uurflexibiliteit. De relatie tussen de kosten van de verschillende diensten en de tarieven staat hierbij centraal.

Daarnaast doet DTe onderzoek naar de opslag en balancering van gas in Nederland. Het onderzoek naar gasopslag is erop gericht om te bepalen hoeveel opslagcapaciteit beschikbaar is voor derden. Op grond van de Gaswet dienen de gasbedrijven BP, NAM en Gasunie aan nieuwe partijen toegang te verlenen tot hun gasopslaginstallaties.

Ook onderzoekt DTe welk balanceringsregime de handel op de gasmarkt het beste ondersteunt, gegeven de transportinfrastructuur van Gasunie. De technische noodzaak van het huidige systeem van uurbalancering zal in dit kader bekeken worden. Tevens wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van een ruimer balanceringsregime op onder andere de transportcapaciteit van het hogedruknetwerk van Gasunie.

De conclusies uit deze onderzoeken worden voor de zomer verwacht en zullen dan ter consultatie aan marktpartijen worden voorgelegd. De directeur DTe zal vervolgens na de zomer richtlijnen vaststellen voor gastransport- en opslag vanaf het jaar 2002.

De onderzoeken naar opslag en balancering worden uitgevoerd door het Duitse ingenieursbureau BET (Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GMBH). Daarnaast laat DTe zich bijstaan door het bureau JCN (Jacobs Comprimo Nederland). Het kostenonderzoek wordt uitgevoerd door KPMG.