Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe start compensatieregeling bij stroomuitval

DTe heeft als toezichthouder op de energiesector een regeling opgezet om klanten ingeval van een ernstige storing door de verantwoordelijke netbeheerder te laten compenseren. Wanneer een storing langer dan vier uur duurt, moet het verantwoordelijke bedrijf ieder gedupeerd huishouden ƒ75,= (vijfenzeventig gulden) vergoeden. De termijn van vier uur gaat in vanaf het moment waarop de eerste klant de storing meldt. Het compensatiebedrag wordt uitgekeerd via de energierekening. Deze compensatie staat los van eventuele aansprakelijkheidsclaims.

Daarnaast heeft DTe op het gebied van klantenservice eisen vastgesteld waaraan de bedrijven die de elektriciteitsnetten beheren moeten voldoen. Vastgelegd is hoe snel bijvoorbeeld een monteur moet komen als er een storing wordt gemeld, en zijn termijnen aangegeven voor de afhandeling van correspondentie en voor de aankondiging van werkzaamheden.

Deze maatregelen heeft DTe genomen om de kwaliteit van de elektriciteitsnetten beter te kunnen waarborgen en het toezicht op het beheer van de netten te verbeteren. Eerder was al bepaald dat netbeheerders jaarlijks aan DTe rapporteren over aantallen storingen en hun investeringsplannen inzake uitbreiding en onderhoud van de netten aan DTe voorleggen.