Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Richtlijnen Gaswet stimuleren vrije gasmarkt

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe), de toezichthouder voor de Nederlandse energiemarkt, heeft de Richtlijnen Gastransport en Gasopslag voor het jaar 2002 vastgesteld. De Richtlijnen bepalen de uitgangspunten die de Nederlandse gastransport- en gasopslagbedrijven in acht moeten nemen voor hun tarieven en voorwaarden voor vrije afnemers in 2002. Vrije afnemers kunnen op basis van deze tarieven en voorwaarden met gasbedrijven onderhandelen over toegang tot transportnetten en opslaginstallaties.

De Richtlijnen zijn opgesteld mede op basis van een groot aantal reacties van de markt, tijdens een uitgebreide consultatieronde. Bij het opstellen van de Richtlijnen heeft DTe vooral gekeken hoe de handel op de gasmarkt kan worden gestimuleerd. Dit betekent dat de huidige situatie op een aantal punten moet worden gewijzigd. Zo moeten alle gastransportbedrijven handel in transportcontracten mogelijk maken. Gasunie, de beheerder van het landelijk gastransportnet, is bovendien verplicht om een nieuwe tariefstructuur in te voeren. Verder bevorderen de Richtlijnen het doelmatig handelen van de gasbedrijven en hun afnemers. Zo moeten onder meer de tarieven voor transport en opslag op efficiƫnte kosten gebaseerd zijn.

Voor de Nederlandse gasopslagmarkt betekenen de Richtlijnen dat de gasopslagbedrijven NAM en de Bergen Concessiehouders, ook aan andere marktpartijen dan Gasunie toegang moeten bieden. Bij de huidige inzichten en omstandigheden leiden de Richtlijnen ertoe dat circa een derde deel van de totale opslagcapaciteit van respectievelijk NAM en de Bergen Concessiehouders voor handelsdoeleinden beschikbaar wordt gesteld aan derden.

DTe heeft zich er door middel van consultatie en diverse technische onderzoeken van verzekerd dat de Richtlijnen belangrijke publieke doelstellingen rond de Nederlandse gasvoorziening , zoals zekerheid van levering aan de huishoudens en het kleine veldenbeleid, waarborgen.