Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe geeft duidelijkheid over tarieven energie voor 2002

De toezichthouder voor de energiemarkt DTe heeft vandaag bekend gemaakt hoe gastransportbedrijven, waaronder Gasunie, hun tarieven en toegangsvoorwaarden voor het gastransportnet moeten toepassen in 2002. Ook heeft DTe toegelicht wat dit betekent voor de energietarieven voor consumenten per 1 januari 2002. Zo zorgt DTe voor de duidelijkheid die nodig is om de volgende stap in de vrijmaking van de energiemarkten succesvol te laten zijn.

Toegangsvoorwaarden gastransportbedrijven

DTe heeft vandaag bindende aanwijzingen gegeven aan alle gastransportbedrijven, waaronder Gasunie. Via deze bindende aanwijzingen moeten hun tarieven en voorwaarden in lijn brengen met de gasrichtlijnen die DTe eerder dit jaar heeft vastgesteld.

DTe heeft Gasunie verplicht om alle transportgerelateerde tarieven voor de komende vier jaar ieder jaar met 5% nominaal te verlagen. In 2005 bekijkt DTe de tarieven opnieuw en wordt het verdere pad van tariefverlaging naar volledige kostenoriëntatie vastgesteld. De tariefverlaging betekent dat Gasunie circa 25% efficiënter moet gaan werken. Samen met de tariefdaling in 2001 van 6,5% moet Gasunie een totale kostenbesparing realiseren van circa 1 miljard euro in de periode tot 2005.

De bindende aanwijzing gaat ook over aanpassingen van de tariefstructuur (als voorbereiding op een entry-exit tariefsysteem in 2003) en de verhandelbaarheid en flexibiliteit van transportcontracten. Het entry-exit tariefsysteem dat Gasunie moet invoeren is vergelijkbaar met de Britse systematiek. Ook moet Gasunie een balanceringsmarkt (voor de in- en verkoop van gas voor balancering) invoeren, en transportcontracten met een looptijd korter dan een maand, om zo meer marktwerking te introduceren.

De regionale transportbedrijven moeten hun tarieven ook op efficiënte kosten baseren. En met hun tarieven en voorwaarden de marktwerking niet belemmeren. Contracten moeten verhandelbaar zijn en daarnaast moeten dagcontracten aangeboden worden. De capaciteit, in kubieke meter per uur per jaar, moet als rekeneenheid, worden gehanteerd.

Tariefniveaus voor consumenten

DTe verwacht dat de tarieven voor huishoudens beperkt veranderen in 2002. Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen zal de gasrekening dalen met 0,5%, terwijl die voor elektriciteit met zo'n 4% naar beneden gaat. De daling bij gas is vooral een gevolg van lagere transporttarieven wegens door DTe opgelegde doelmatigheidskortingen, terwijl de kosten van gasinkoop (bij een stabiele olieprijs) onveranderd blijven doordat alle transpotbedrijven nog tot 2004 wettelijk verplicht zijn bij Gasunie in te kopen.

De daling bij elektriciteit wordt veroorzaakt door de dalende inkoopkosten. Die dalen met zo'n 10% door toenemende marktwerking. Zo worden de energiebedrijven via een systeem van concurrentiemeting (yardstick-concurrentie) gestimuleerd om elektriciteit tegen scherpe prijzen in te kopen, waarbij hun inkoopprestaties worden vergeleken met het gemiddelde van de bedrijfstak. Bedrijven die minder efficiënt zijn dan dit gemiddelde krijgen een korting opgelegd. Bovendien heeft DTe bij de nacontrole bij een energiebedrijf geconstateerd dat ten onrechte inkoopkosten voor het vrije deel van de markt doorberekend zijn naar de consument. Deze correctie levert een daling op van 2%. Wel wijst DTe er op dat de tarieven in de loop van 2002 ook weer kunnen stijgen. De reden hiervoor is dat de correctie voor inflatie hoger is dan de opgelegde doelmatigheidskorting.

De volgende fase in de liberalisering

Op 1 januari 2002 wordt de volgende stap gezet op weg naar volledige liberalisering van de energiemarkt. Vanaf die datum zijn vele duizenden afnemers vrij in de keuze van hun energieleverancier. DTe heeft van alle netbeheerders de bevestiging ontvangen dat zij op 1 januari in staat zijn om het switchen van leverancier voor deze groep afnemers op tijd te faciliteren. Dit zal in de loop van 2002 ook gelden voor het switchen van groenleveranciers door kleinverbruikers.