Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe toetst onafhankelijkheid netbeheerders

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) start op 22 mei met het uitvoeren van 'audits' bij de circa 45 beheerders van de elektriciteits- en gasnetten. Aan de hand van bedrijfsbezoeken vergelijkt DTe de feitelijke situatie bij de netbeheerder met de vereisten die voortvloeien uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wet- en regelgeving verplicht het netbedrijf en het leveringsbedrijf die onderdeel uitmaken van hetzelfde concern, onafhankelijk van elkaar te opereren en om de concurrentie op de markt voor levering van gas en elektriciteit te bevorderen. Aan de hand van 'audits' toetst DTe of een netbeheerder voldoet aan deze wettelijke verplichting.

Ieder onderzoek wordt afgesloten met een rapport waarin DTe een oordeel uitspreekt over de mate waarin de netbeheerder voldoet aan de wettelijke eisen en, eventueel, welke acties nog nodig zijn om aan de eisen te voldoen. DTe stelt de Minister van Economische Zaken periodiek op de hoogte van de resultaten van deze onderzoeken.

In de Tweede Kamer is de onafhankelijkheid van het netbeheer regelmatig onderwerp van gesprek geweest in het kader van de liberalisering van de energiemarkt. De Minister van Economische Zaken heeft DTe opgedragen de audits uit te voeren.