Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: geen leveringsvergunning groene stroom voor vier bedrijven

De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) heeft besloten de vergunningsaanvragen van vier bedrijven voor het leveren van groene stroom niet in behandeling te nemen. Het gaat om ONS Energy Services B.V., Electrabel Nederland N.V., Spark Energy N.V. en Caplare B.V. i.o. Deze bedrijven hebben tot op heden niet voldaan aan het herhaaldelijke verzoek van de toezichthouder om gegevens aan te leveren die nodig zijn voor de beoordeling van de vergunningsaanvragen.

De energiebedrijven dienen deze gegevens aan te leveren zodat DTe kan toetsen of de bedrijven over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten beschikken om hun taak, het leveren van elektriciteit, goed uit te kunnen voeren. DTe voert een dergelijke toets uit om te waarborgen dat de levering van elektriciteit op een betrouwbare wijze en tegen redelijke voorwaarden plaatsvindt.

In november 2001 heeft de Minister van Economische Zaken op basis van de Elektriciteitswet 1998 een beleidsregel uitgevaardigd op grond waarvan bedrijven een leveringsvergunning voor groene stroom kunnen aanvragen. Zonder deze vergunning is het verboden voor bedrijven om contracten te sluiten met consumenten. Leveren bedrijven toch groene stroom zonder vergunning dan kan DTe niet alleen maatregelen nemen (een bindende aanwijzing of een last onder dwangsom), maar ook aangifte van deze overtreding doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Een overtreding van dit verbod is immers strafbaar.

Wanneer de bedrijven de ontbrekende informatie alsnog aanleveren, dan wordt hun aanvraag in behandeling genomen.

Een overzicht van de leveringsvergunningen groene stroom kunt u vinden op de website van DTe.