Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: bindende aanwijzing voor drie netbeheerders

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft een bindende aanwijzing gegeven aan drie netbeheerders elektriciteit. DTe heeft hiertoe besloten na een klacht van het bedrijf ANY-G dat netbeheerders de overstap van klanten naar een andere energieleverancier, het zogenaamde switchen, niet correct of niet tijdig afhandelen. De netbeheerders zijn op basis van regelgeving onder de Elektriciteitswet 1998 (de Netcode) verplicht om binnen één werkdag op een switchverzoek te reageren.

De netbeheerders N.V. Continuon Netbeheer, het netbedrijf van Nuon, Essent Netwerk Noord B.V. van Essent en ENET Eindhoven B.V. van NRE dienen DTe de komende drie maanden gegevens te verstrekken over onder andere de afhandelingsduur, het aantal afwijzingen en reden van de afwijzingen van switchverzoeken namens ANY-G. Op basis van deze gegevens controleert DTe of de bedrijven zich nu wel houden aan de geldende eisen en termijnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan geeft DTe opnieuw een bindende aanwijzing eventueel aangevuld met een last onder dwangsom.

Grote en middelgrote bedrijven zijn sinds 1 augustus 1998 respectievelijk 1 januari 2002, in het kader van de liberalisering van de energiemarkt, vrij in de keuze van hun energieleverancier. Afnemers van groene stroom zijn sinds 1 juli 2001 vrij om een andere elektriciteitsleverancier te kiezen. Op 1 januari 2004 zijn alle consumenten vrij in de keuze van een energieleverancier. Aangezien DTe verwacht dat een groot aantal consumenten zal wisselen van leverancier, is een adequate administratieve afhandeling van groot belang. DTe heeft sinds begin dit jaar regelmatig signalen ontvangen dat het switchen van leverancier niet goed verloopt. Naar aanleiding van de switchklachten van ANY-G over de betreffende netbeheerders heeft DTe nader onderzoek gedaan. DTe zal ook de komende periode reageren op serieuze klachten met betrekking tot het switchen van afnemers. Verder volgt DTe samen met het ministerie van Economische Zaken nauwlettend de voorbereidingen van de sector op de marktopening per 1 januari 2004.

In het kader van de marktopening heeft DTe op 27 november jl. enkele besluiten genomen tot wijzigingen van de technische codes. Met deze wijzigingen zijn de technische codes gereed voor de marktopening voor consumenten en hebben de netbeheerders en leveranciers ruim de tijd om hun systemen hiervoor in gereedheid te brengen. Voor de 'Supplier of Last Resort' regeling is nog één wijziging van de codes nodig. Omdat de voorstellen hiervoor tot op heden nog niet door de gezamenlijke netbeheerders bij DTe zijn ingediend, kan DTe niet meer garanderen dat deze codewijziging tijdig wordt doorgevoerd. Momenteel werkt het Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE) hard aan de laatste regelingen voor onder andere het switchen van gasleveranciers.