Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe stelt hoge eisen aan kwaliteit elektriciteitsnetten

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft vandaag nieuwe kwaliteitseisen voor de elektriciteitsnetten op hoogspanningsniveau[1] vastgesteld. Hierdoor wordt het hoge kwaliteitsniveau van de netten formeel vastgelegd. Voor de afnemers op het hoogspanningsnet (met name elektriciteitsproducenten) is hiermee duidelijkheid gecreƫerd over het minimale kwaliteitsniveau dat zij op hun eigen aansluiting op elk moment mogen verwachten.

De beheerders van de elektriciteitsnetten en de elektriciteitsproducenten hebben geruime tijd tevergeefs geprobeerd tot overeenstemming te komen over deze kwaliteitseisen voor hoogspanningsnetten. DTe heeft na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen de eisen zodanig vastgesteld dat de bestaande hoge kwaliteit van de netten blijft gehandhaafd. Met dit besluit heeft DTe duidelijkheid gegeven aan alle aangeslotenen en ontstaat uniformiteit en zekerheid. Het vaststellen van deze eisen is een van de instrumenten van DTe om de kwaliteit te waarborgen.

DTe stelt in dit besluit dat naast deze minimumcriteria aanvullende eisen moeten worden gesteld wat betreft de gemiddelde kwaliteit van het hoogspanningsnet. Omdat op dit moment nog onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om deze eisen nu al te kunnen vaststellen, heeft DTe besloten om de netbeheerders het komende jaar extra metingen te laten uitvoeren. Op basis van deze gegevens zal DTe medio 2004 aanvullende normen voor de gemiddelde kwaliteit vaststellen.

De nu vastgestelde criteria beschrijven de minimale kwaliteit die de hoogspanningsnetten moeten hebben. Onafhankelijk van de locatie in het net moet het netwerk op elk moment aan ten minste de nu vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent voor de netbeheerder dat hij ervoor moet zorgen dat de gemiddelde kwaliteit van het net op een substantieel hoger niveau ligt dan de voorgeschreven minimumeisen. Voor de toekomst blijft hiermee de internationaal gezien hoge kwaliteit van de Nederlandse elektriciteitsnetten gegarandeerd.

[1] Deze kwaliteitseisen voor hoogspanning hebben betrekking op de kwaliteit van het product elektriciteit zelf. Bij mindere kwaliteit valt te denken aan een spanningsdip waarop gevoelige apparatuur reageert. Stroom-storingen of stroomuitval hebben te maken met de beschikbaarheid van het product. Aangezien het hoogspanningsnet dubbel is uitgevoerd doen de meeste storingen zich voor op laag- en middenspanningsniveau.