Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe consulteert over regulering TenneT

De Directie Toezicht Energie (DTe) publiceert vandaag een informatie- en consultatiedocument over de regulering van TenneT voor de tweede reguleringsperiode die ingaat op 1 januari 2004. TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnetwerk en vervult de rol van Transmission System Operator (TSO) voor het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. DTe vraagt de mening van marktpartijen over de belangrijkste wijzigingen die de toezichthouder op de elektriciteitsmarkt voorstaat ten opzichte van de regulering in de eerste periode.

Eén van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen is de manier waarop DTe TenneT wil gaan reguleren vanaf 1 januari 2004. In plaats van het opleggen van een doelmatigheidskorting op tarieven wil DTe de doelmatigheidskorting voor TenneT op de omzet berekenen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat TenneT bij fluctuaties van de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit over het hoogspanningsnetwerk geen overwinsten, of juist grote verliezen maakt. Verder stelt DTe dat regulering van TenneT dient te worden vastgelegd in een prestatiecontract waarin de afspraken tussen de toezichthouder en TenneT staan vermeld. Dit is nodig omdat een TSO specifieke taken moet uitvoeren ten behoeve van de gehele Nederlandse elektriciteitsmarkt. Een voorbeeld hiervan is het streven naar besparingen op het vooraf contracteren van regel- en reservevermogen voor de balanshandhaving door de inkoopprocessen onder de loep te nemen.

De reacties op het consultatiedocument gebruikt DTe voor het nemen van besluiten waarin de regulering van TenneT voor de tweede periode wordt vastgelegd. Tot 12 april kunnen partijen reageren op dit informatie- en consultatiedocument.