Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: elektriciteitsprijs kleinverbruikers blijft gelijk voor 2003

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft bepaald dat de prijs van elektriciteit voor kleinverbruikers (voornamelijk consumenten) niet omhoog gaat in het derde en vierde kwartaal van 2003. Aangezien de prijsfluctuaties binnen een bepaalde bandbreedte blijven, resulteert de door DTe uitgevoerde meting in gelijkblijvende tarieven ondanks de stijging van de olieprijs. Dit is de derde keer dat DTe de elektriciteitsprijs voor kleinverbruikers vaststelt op basis van de methodiek die eind 2002 is vastgesteld.

Dit jaar vindt geen meting meer plaats van de tarieven voor het vierde kwartaal omdat het merendeel van energiehandelaren reeds stroom heeft ingekocht voor het resterende jaar. Hierdoor staat de inkoopprijs van elektriciteit voor 2003 vast. DTe beoordeelt vier keer per jaar of de elektriciteitsprijzen voor kleinverbruikers bijgesteld moeten worden. Bijstelling vindt plaats wanneer ontwikkelingen die het prijsniveau van de inkoopprijs van elektriciteit beïnvloeden, zoals stijgende brandstofkosten, daartoe aanleiding geven.