Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: onafhankelijkheid netbeheerders voldoet grotendeels aan wet

Uit de 'audits' die de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft verricht onder 45 netbeheerders van de elektriciteits- en gasnetten bleek dat, op vier netbedrijven na, de netbeheerders voldoen aan de eisen die de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet stellen aan de onafhankelijkheid van de netbedrijven. Dit schrijft DTe in een eindrapportage aan de Minister van Economische Zaken.

Bij twee van de vier netbeheerders die niet aan de eisen voldeden heeft DTe reeds vervolgonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat deze netbeheerders inmiddels aan de wettelijke eisen voldoen. De overige twee bedrijven gaat DTe in het vierde kwartaal van 2003 opnieuw beoordelen.

De wet- en regelgeving verplicht het netbedrijf en het leveringsbedrijf die onderdeel uitmaken van hetzelfde concern, onafhankelijk van elkaar te opereren en om de concurrentie op de markt voor levering van gas en elektriciteit te bevorderen. Aan de hand van 'audits' heeft DTe in 2002 en 2003 getoetst of een netbeheerder voldoet aan deze wettelijke verplichting. Ieder onderzoek is afgesloten met een vertrouwelijk rapport waarin DTe een oordeel uitspreekt over de mate waarin de netbeheerder voldoet aan de wettelijke eisen en, eventueel, welke acties nog nodig zijn om aan de eisen te voldoen.

In de Tweede Kamer is de onafhankelijkheid van het netbeheer regelmatig onderwerp van gesprek geweest in het kader van de liberalisering van de energiemarkt. De Minister van Economische Zaken heeft DTe in 2001 verzocht de 'audits' uit te voeren.