Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa raadpleegt samenleving over prioriteiten 2004

Om de buitenwereld te raadplegen over haar prioriteiten voor 2004 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een consultatiedocument uitgebracht. De consultatie betreft zowel de NMa als de energietoezichthouder DTe en de Vervoerkamer in oprichting. Behalve meningen over de aandachtsgebieden voor 2004 vraagt de NMa ook om reacties op de criteria op basis waarvan de NMa haar prioriteiten stelt. De raadpleging is een van de middelen die de NMa inzet om haar handelen transparant te maken en te laten aansluiten bij de maatschappelijke behoefte.

Bij het maken van keuzes over welke zaken zij wel en niet kan aanpakken, hanteert de NMa de volgende criteria:

  • wat is het economisch belang dat met de overtreding is gemoeid?
  • hoe groot is de kans dat de NMa een overtreding kan vaststellen?
  • is optreden van de NMa doelmatig?
  • wat is de ernst van de overtreding?
  • wat is het belang voor de consument?

Onder meer over deze criteria wordt bij de consultatie gevraagd naar de in de samenleving bestaande meningen.

Jaarlijks bepaalt de NMa welke sectoren specifieke aandacht krijgen. Deze worden geselecteerd op basis van de marktstructuur binnen de sector, de aanwezigheid van wettelijke regels die de mededinging beïnvloeden en het economisch belang van de sector. In de geselecteerde sectoren is niet op voorhand sprake van een overtreding van de Mededingingswet, maar de marktverhoudingen maken de kans erop groter.
Voor 2004 kiest de NMa voorlopig voor de volgende aandachtsgebieden: de sectoren energie, spoor, financiële markten en zorg, en de onderwerpen aanbesteden (in brede zin) en inkoopmacht.

 

Bijlagen

consultatiedocument NMa-agenda 2004 - 2 (PDF - 132.68 KB) begeleidende brief - 2 (PDF - 56.5 KB)