Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe maakt inzetbaarheid productievermogen transparant

Elektriciteitsproducenten met productie-eenheden met een vermogen van meer dan 5 megawatt moeten actuele informatie over de inzetbaarheid van deze eenheden vanaf 1 maart 2004 aanleveren bij TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Dit heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) vandaag bepaald.

Producenten zijn momenteel niet verplicht om informatie over de inzetbaarheid aan te leveren. TenneT heeft deze actuele informatie over het beschikbare Nederlandse productievermogen nodig om de energiebalans (het evenwicht tussen vraag en aanbod) te kunnen handhaven. Indien TenneT niet over deze informatie beschikt, kan dit er toe leiden dat de stroomvoorziening naar afnemers wordt verbroken terwijl er nog productievermogen aanwezig is die dit kan voorkomen. Daarnaast kan TenneT met deze informatie tijdig inspelen op eventuele tekorten aan productievermogen in de toekomst.

DTe heeft tevens bepaald dat TenneT het productievermogen op haar website dient te publiceren. Marktpartijen kunnen daardoor beter beoordelen of, en zo ja tegen welke prijs zij productievermogen willen aanbieden aan TenneT voor het handhaven van de energiebalans.

In 2002 heeft DTe TenneT verplicht om iedere werkdag op haar website de totale elektriciteitsvraag van de voorgaande dag te publiceren. De transparantiebesluiten staan op de website van DTe (www.acm.nl).