Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: Betere elektriciteitsrekening door wijziging Meetcode

De Meetcode Elektriciteit gaat nu ook bepalingen bevatten voor het verstrekken van meetgegevens aan leveranciers. Dit is één van de belangrijkste wijzigingen in de vandaag door de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) gepubliceerde gewijzigde Meetcode Elektriciteit. De Meetcode bevat regels voor het uitlezen en uitwisselen van meetgegevens. Een adequate gegevensuitwisseling is van groot belang voor het tijdig en correct verzenden van rekeningen aan eindverbruikers en is essentieel voor het betrouwbaar functioneren van de elektriciteitsvoorziening. De Meetcode is met deze wijziging ook gereed voor de opening van de elektriciteitsmarkt voor de kleinverbruiker op 1 juli 2004.

Een andere belangrijke wijziging betreft de verantwoordelijkheid die iedere afnemer van elektriciteit krijgt voor het correct en tijdig opnemen van zijn meetgegevens en het correct en tijdig doorgeven van deze gegevens aan zijn netbeheerder. In de gewijzigde Meetcode is een overgangsregeling opgenomen waarin is vastgelegd dat de meetverantwoordelijkheid van afnemers in 2004 wordt uitgevoerd door de huidige (toegelaten) meetbedrijven. De afnemer is vrij de meetverantwoordelijkheid zelf uit te voeren, mits hij als meetverantwoordelijke is erkend door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet TenneT. Afnemers mogen hun meetverantwoordelijkheid ook uitbesteden aan een derde partij die erkend wordt als meetverantwoordelijke.

De gewijzigde Meetcode treedt in werking op 1 maart 2004. Tot die tijd geldt de huidige Meetcode. Het besluit tot vaststelling van de Meetcode en de doorlopende tekst van de gewijzigde Meetcode zijn te vinden op de website van de DTe (www.acm.nl).