Kruimelpad

Nieuwsbericht

NMa/DTe actief in geschilbeslechting

12-04-2004

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) hebben voor het eerst een geschil beslecht. Beide toezichthouders hebben als doel de marktwerking op de energiemarkt goed te laten verlopen. Het beslechten van geschillen tussen partijen op deze markt maakt daar onderdeel van uit. NMa en DTe roepen zakelijke afnemers op de elektriciteits- en/of gasmarkt dan ook op hun geschil met een netbeheerder bij de toezichthouders te melden.

Het geschil tussen een tuinder en een gasnetbeheerder had betrekking op een verzoek van de tuinder om zijn aansluitingen op twee locaties als één aansluiting te beschouwen om zo de gastransportkosten te beperken. De netbeheerder had toegezegd hieraan medewerking te verlenen als de gemeente het besluit zou nemen de twee locaties als één onroerende zaak te beschouwen. Nadat de gemeente het besluit had genomen, weigerde de netbeheerder desondanks de medewerking. Uit de algemene voorwaarden van de netbeheerder blijkt dat de netbeheerder niet verplicht is om twee aparte aansluitingen als één aansluiting te beschouwen. Na tussenkomst van NMa/DTe heeft de netbeheerder voldaan aan de wens van de tuinder.

Het geschil is binnen zes weken beslecht.