Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek metermarkt voor consumenten

Minister Brinkhorst van Economische Zaken stemt in met een advies van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) om de meettarieven voor consumenten (kleinverbruikers) op de metermarkt te reguleren. Deze regulering gaat in op het moment dat de I&I-wet in werking treedt, naar verwachting op 1 juli aanstaande. Uit onderzoek van de energietoezichthouder blijkt dat op de in 2000 geliberaliseerde metermarkt voor consumenten (kleinverbruikers) momenteel geen sprake is van effectieve marktwerking waarbij meterbedrijven en regionale netbeheerders de concurrentie met elkaar aangaan. Daarom adviseert DTe de consument te beschermen door middel van regulering.

Verder constateert DTe dat de tarieven voor het beschikbaar stellen en het uitlezen van de meter voor elektriciteit de afgelopen drie jaar met 57 procent zijn gestegen. Voor gas geldt een prijsstijging in het afgelopen jaar van 24 procent. Daarom adviseert DTe de Minister van Economische Zaken om de metermarkt te reguleren. Dit houdt in dat de tarieven en voorwaarden waartegen netbeheerders en meetbedrijven meterdiensten aanbieden, moeten voldoen aan de eisen die DTe stelt.

Het reguleren van meettarieven voor kleinverbruikers heeft tot gevolg dat wanneer kleinverbruikers bij hun huidige netbeheerder meterdiensten afnemen, het gereguleerde tarief in rekening moet worden gebracht. Mocht de afnemer besluiten om over te stappen naar een ander meterbedrijf, dan zijn de tarieven vrij. DTe adviseert om op het moment dat er sprake is van effectieve concurrentie op de metermarkt voor kleinverbruikers deze weer vrij te geven.

Ondanks de prijsstijgingen zijn sinds het vrijgeven van de metermarkt in 2000 (elektriciteit) en 2001 (gas) geen nieuwkomers tot de metermarkt voor kleinverbruikers toegetreden. Er zijn hoge toetredingsdrempels: de totale meterkosten voor een afnemer zijn laag, maar de switchkosten zijn hoog. DTe constateert verder dat er in de periode dat de metermarkt vrij is, vrijwel geen kleinverbruikers zijn overgestapt naar een andere netbeheerder of meterbedrijf.

Het amendement (17 mei jl.) van de Tweede Kamerleden Crone (PvdA), Hessels (CDA) en de Krom (VVD) over de metermarkt voor kleinverbruikers is geheel in lijn met het advies van DTe. Hierin betogen de Kamerleden dat de meettarieven onder toezicht van DTe geplaatst moeten worden.

De publicatie 'Advies metermarkt kleinverbruikers' is vanaf vandaag te bekijken.

 

 

Bijlagen

Advies metermarkt kleinverbruikers - 2 (PDF - 275.57 KB)