Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe en TenneT nemen maatregel om aanbod reservevermogen te vergroten

Uit gezamenlijk onderzoek van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) en TenneT, de beheerder van het landelijke transportnet, blijkt dat het verschil tussen de vraag en het aanbod van het regel- en reservevermogen in 2003 langzaam is afgenomen ten opzichte van 2002. Om het aanbod van dit vermogen (de productiecapaciteit waarmee TenneT het net in balans houdt) te vergroten, werken DTe en TenneT aan een maatregel om na de zomer het Delta-signaal openbaar te maken. Hierdoor wordt de transparantie op de elektriciteitsmarkt vergroot en de marktwerking verbeterd.

Deze maatregel heeft als doel meer marktpartijen te stimuleren regel- en reservevermogen beschikbaar te maken en aan te bieden aan TenneT . Partijen die nu al actief zijn op de markt voor regel- en reservevermogen kunnen uit hun afgeroepen biedingen afleiden wat de systeemonbalans is. Door het openbaar maken van het Delta-signaal zien ook de andere partijen of zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren. De maatregel leidt er toe dat het informatieverschil tussen partijen wordt opgeheven.

In het rapport geven DTe en TenneT ook aan in hoeverre de vraag naar reserververmogen kan worden afgeremd via de introductie van een zogenaamde 'adjustment market'. Een dergelijke markt biedt partijen de mogelijkheid hun mogelijke onbalans, die partijen waarnemen vlak voordat hun energieprogramma ingaat, te balanceren. DTe en TenneT zijn van mening dat marktpartijen het initiatief moeten nemen tot het oprichten van een dergelijke markt en doen aanvullend onderzoek om na te gaan hoe een dergelijke markt kan worden gefaciliteerd.

Het rapport 'Transparantie voor onbalanssystematiek' is vanaf vandaag te vinden op de website van DTe.