Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: merendeel leveringsvergunningen energie verleend

Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) heeft na een uitgebreide beoordeling 50 vergunningen verleend voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers (huishoudelijke en kleinzakelijke afnemers) na de liberalisering van de energiemarkt per 1 juli 2004.

Er zijn in totaal 58 leveringsvergunningen aangevraagd. DTe heeft alle bedrijven verzocht om hun aanvraag voor 1 maart in te dienen. Alle bedrijven die hier aan hebben voldaan, is recent een vergunning verleend. Momenteel heeft DTe nog acht vergunningsaanvragen in behandeling van bedrijven die een aanvraag na 1 maart hebben ingediend. DTe streeft er naar om de overige vergunningsaanvragen zo spoedig mogelijk te beoordelen en af te geven wanneer deze bedrijven aan alle vereisten voldoen.

DTe toetst bij de vergunningsaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers of de bedrijven over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten beschikken om hun taak, het leveren van elektriciteit of gas, goed te kunnen uitvoeren. Hiermee waarborgt DTe dat de levering van elektriciteit ook na marktopening op een betrouwbare wijze en tegen redelijke voorwaarden plaatsvindt. Daarnaast beoordeelt DTe of de leverancier in staat is om klachten op een adequate manier te behandelen. Ook na het verlenen van de vergunningen blijft DTe erop toezien dat bedrijven aan de vereisten blijven voldoen.

Op basis van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet is het verboden om zonder vergunning elektriciteit of gas te leveren aan consumenten. Leveren bedrijven toch elektriciteit of gas zonder vergunning dan kan DTe een bindende aanwijzing geven (een zogenaamde rode kaart) danwel een last onder dwangsom opleggen. Met het van kracht worden van de Interventie en Implementatiewet kan DTe ook boetes opleggen.

Een overzicht van de leveringsvergunningen kunt u vinden op de website. DTe staat voor goede marktwerking en concurrentie op de energiemarkt die uiteindelijk ten goede komt aan de consumenten en kleinzakelijke ondernemers. Doordat bekend is welke energieleveranciers elektriciteit of gas aan consumenten mogen leveren, kan de consument een kritische keuze maken tussen de diverse leveranciers. Goed geïnformeerde en kritische consumenten houden de bedrijven scherp. Zij zijn daarmee de drijvende kracht achter effectieve concurrentie tussen de energiebedrijven, aldus DTe.