Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe en energiebedrijven eens over duidelijkheid in nota's consumenten

Energiebedrijven zullen hun nota's duidelijker gaan maken voor de consument. Dit is DTe met de energiebedrijven overeen gekomen. In overleg met de sector heeft DTe een richtlijn opgesteld waarin criteria zijn opgenomen waaraan een eindafrekening minimaal moet voldoen om duidelijk te zijn voor de consument.

DTe ontvangt veelvuldig klachten van consumenten over de (on)duidelijkheid van de eindafrekening. DTe staat voor een goede marktwerking en concurrentie op de energiemarkt die uiteindelijk ten goede komt aan de consument. "Voor het welslagen van de liberlisering is het essentieel dat consumenten hun nota goed gaan begrijpen", aldus Gert Zijl, directeur van DTe. "Aan de hand van de overeengekomen criteria wordt een stap gezet naar een eindafrekening die in veel opzichten duidelijker en inzichtelijker zal zijn."

In totaal bevat de vastgestelde richtlijn 16 criteria. Energiebedrijven moeten volgens de criteria onder meer duidelijk aangeven op welke periode het verbruik van gas en elektriciteit betrekking heeft, zodat de klant precies weet over welke periode hij afgerekend wordt. Daarnaast moeten begrippen als levering, transport en belastingcomponenten worden verduidelijkt. Verder moet de wijze van berekening van het termijnbedrag worden gespecificeerd.

DTe vraagt de energiebedrijven om voor 1 januari 2005 de eindafrekeningen aan te passen aan de criteria. Begin 2005 zal DTe controleren of de eindafrekeningen van de energiebedrijven aan de criteria voldoen. De resultaten van deze controle zal DTe publiceren op haar website.

 

Zie ook