Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe beoordeelt elektriciteitskabel tussen Noorwegen en Nederland

Bij de beoordeling van het verzoek van TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, om een elektriciteitskabel tussen Nederland en Noorwegen aan te leggen, zal de Dienst uitvoering en Toezicht (DTe) nagaan of de verwachte opbrengsten uit de kabel opwegen tegen de kosten. Verder staat voorop dat de Nederlandse consument van de kabel moet profiteren, bijvoorbeeld door lagere elektriciteitsprijzen of een hogere leveringszekerheid.

DTe heeft op 31 augustus jl. een aanvraag ontvangen van TenneT om goedkeuring te verlenen voor de aanleg van een elektriciteitskabel tussen Nederland en Noorwegen. De 580 kilometer lange zeekabel heeft een capaciteit van circa 600 MW en maakt het transport van elektriciteit tussen Nederland en Noorwegen mogelijk.

DTe beoordeelt ook in hoeverre de risico's rondom het project beheersbaar zijn. Uit ervaring blijkt dat dergelijke grootschalige projecten kunnen leiden tot bijvoorbeeld hogere kosten bij de aanleg of tegenvallende inkomsten indien de prijsverschillen van de elektriciteit tussen Nederland en Noorwegen kleiner zijn dan verwacht. Onvoorziene risico's kunnen de voordelen teniet doen of zelfs tot hogere tarieven leiden.

Gezien de grote betekenis van het besluit de elektriciteitskabel wel of niet aan te leggen, vraagt DTe de mening van marktpartijen. Daartoe nodigt DTe deze partijen uit hun visie te geven op de goedkeuringsaanvraag. De openbare versie van de aanvraag ligt vanaf maandag 27 september 2004 vier weken bij DTe ter inzage. Naast de aanvraag maakt DTe ook correspondentie over de kabel tussen DTe en TenneT en onderzoeksrapporten openbaar.