Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rapport KPMG aanpassing leveranciersmodel kleinverbruikersmarkt

De opzet en toepassing van het zogenaamde leveranciersmodel op de kleinverbruikersmarkt moeten worden aangepast. De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) baseert dit standpunt op de uitkomsten van een onderzoek door KPMG. Hieruit blijkt dat de huidige invulling en toepassing van het leveranciersmodel risico's bevat voor de concurrentie tussen leveringsbedrijven op de kleinverbruikersmarkt.

Het leveranciersmodel houdt in dat de afnemer een rekening krijgt van zijn leverancier, waarin niet alleen de leveringskosten zijn opgenomen, maar ook de kosten van de netbeheerder. DTe hecht veel waarde aan het bestaan van het leveranciersmodel in de kleinverbruikersmarkt omdat dit model het voor de afnemer mogelijk maakt te switchen van leverancier zonder twee aparte rekeningen te krijgen.

Over de toepassing van het leveranciersmodel zijn afspraken gemaakt tussen de leveringsbedrijven en de netbeheerders in de zogenaamde Modelovereenkomsten Leveranciersmodel. Voorbeelden van de gemaakte afspraken zijn de benodigde garantiestelling en de te verrekenen administratieve vergoeding voor het innen van de netbeheerderskosten door de leverancier. Uit het KPMG onderzoek, dat in opdracht van DTe is uitgevoerd, blijkt dat deze afspraken en de wijze waarop zij in de praktijk worden ingevuld, kunnen leiden tot ongelijke concurrentie tussen bestaande leveranciers (onderdeel uitmakend van concerns met een netwerk) en nieuwe leveranciers (die geen onderdeel uitmaken van een concern met een netwerk).

Het bevorderen van een gelijk speelveld op de energiemarkt vormt de kern van de missie van DTe. Nu het rapport van KPMG duidelijk maakt dat het risico op ongelijke concurrentie inderdaad bestaat, vindt DTe het noodzakelijk dat de modelovereenkomsten worden aangepast. Daartoe heeft DTe EnergieNed, de brancheorganisatie van de energiebedrijven, verzocht uiterlijk in december 2004 met concrete voorstellen te komen over de manier waarop de belangrijkste aanbevelingen van KPMG nader kunnen worden ingevuld en geïmplementeerd.

Het rapport van KPMG en het standpunt van DTe over dit rapport zijn vanaf vandaag te vinden op de website van DTe: www.acm.nl onder de rubriek 'Publicaties'.

 

 

Bijlagen

rapport van KPMG - 2 (PDF - 244.28 KB) standpunt van DTe - 2 (PDF - 88.44 KB)