Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe stelt maximum aan opzegvergoeding energiecontract

Energieleveranciers mogen maximaal EUR 50 in rekening brengen als consumenten hun jaarcontract tussentijds opzeggen. Dit heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) bepaald naar aanleiding van klachten over te hoge opzegvergoedingen. Contracten met onbepaalde duur mag de consument altijd opzeggen zonder dat de energieleverancier hiervoor een bedrag in rekening brengt. Te hoge opzegvergoedingen vormen een onnodige belemmering voor het overstappen naar een andere leverancier. De opzegvergoedingen die vanaf vandaag gelden staan in de richtlijnen die DTe heeft vastgesteld na consultatie van betrokken partijen.

Als een consument de overeenkomst binnen een jaar opzegt, mag de energieleverancier tevens een bedrag van EUR 50 rekenen voor een verstrekt cadeau. Voor een contract dat stilzwijgend is verlengd, mag de energieleverancier maximaal EUR 25 in rekening brengen. Voor contracten met een looptijd van langer dan een jaar geldt een opzegvergoeding die oploopt met EUR 25 per extra half jaar resterende contractduur. Met deze bedragen zijn de belangrijkste kosten afgedekt waarmee leveranciers blijven zitten als klanten vroegtijdig opzeggen, zoals reeds ingekochte energie en wervingskosten.

In de richtlijnen is voor kleinzakelijke afnemers een aantal criteria opgenomen waaraan een redelijke opzegvergoeding dient te voldoen. Voor kleinzakelijke afnemers is een andere regeling noodzakelijk omdat deze overeenkomsten sterk kunnen verschillen van die voor consumenten.

Energieleveranciers die opzegvergoedingen hanteren, moeten de vergoedingen uiterlijk 1 juli 2005 opnemen in hun algemene voorwaarden. Vanaf vandaag dienen gehanteerde opzegvergoedingen echter al aan de richtlijn te voldoen. DTe controleert of de berekende opzegvergoedingen voldoen aan de richtlijnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan DTe passende maatregelen nemen door bijvoorbeeld een een sanctie op te leggen. Het document opzegvergoedingen vindt u op de website van DTe.