Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek groothandelsmarkt gas

Er is nog onvoldoende sprake van effectieve concurrentie op de groothandelsmarkt voor gas, aldus de energietoezichthouder Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe). DTe baseert deze conclusie op twee onderzoeken die vandaag worden gepubliceerd.

Het eerste onderzoek is door DTe zelf uitgevoerd en richt zich op de werking van de gehele groothandelsmarkt. Het tweede onderzoek heeft het Britse adviesbureau Frontier Economics in opdracht van DTe en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uitgevoerd en richt zich in het bijzonder op de flexibiliteitsdiensten die op deze groothandelsmarkt worden aangeboden. Deze diensten maken het voor leveranciers van gas mogelijk pieken en dalen in de gasafname van hun klanten op te vangen.

Als belangrijkste oorzaak van de onvoldoende effectieve concurrentie ziet DTe de sterke positie van Gasunie Trade & Supply (Gasunie) op de gehele groothandelmarkt en in het bijzonder hun dominante positie bij het aanbieden van flexibiliteitsdiensten. Uit de onderzoeken blijkt dat de meeste leveranciers niet onafhankelijk van Gasunie kunnen werken. Op de plek waar Gasunie het meeste gas aan de leveranciers overdraagt - de zogenaamde gasontvangststations - wordt nauwelijks gehandeld. Er vindt wel handel plaats op een andere marktplaats op de groothandelsmarkt, het zogenaamde TTF (Title Transfer Facility). Aangezien Gasunie hier slechts een beperkte hoeveelheid gas aflevert, is het belang van het TTF op de totale groothandelsmarkt beperkt.

Over de conclusies uit beide onderzoeken is DTe een consultatie gestart. Marktpartijen kunnen reageren op de analyses uit de onderzoeken en aangeven hoe marktwerking op de groothandelsmarkt voor gas kan worden bevorderd. Bovendien onderzoekt DTe of Gas Transport Services (GTS) ), de beheerder van het landelijke gastransportnet, meer flexibiliteitdiensten kan bieden. Daarbij zal DTe tevens kijken naar de bijbehorende tarieven en voorwaarden.

Het bevorderen van de marktwerking op de gasmarkt is de komende jaren een belangrijke prioriteit voor DTe. DTe vindt dit belangrijk omdat alleen dan de consument kan profiteren van de liberalisering van de gasmarkt.

 

 

Bijlagen

Onderzoek groothandelsmarkt gas (PDF - 951.18 KB) Flexibiliteitsstudie Frontier Economics (PDF - 1.55 MB)