Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: 'Gas Transport Services kan goedkoper werken'

De NMa stelt dat GTS (Gas Transport Services), de beheerder van het landelijke gastransportnet, efficiënter kan functioneren. Tot die conclusie komt de NMa na doorrekening van de omzet en de kosten van GTS over de periode 2006-2009.

Daarom legt de NMa aan GTS een doelmatigheidskorting (x-factor) op. Deze korting geeft aan dat de inkomsten van GTS jaarlijks met 4,2 % moeten dalen, bijvoorbeeld door de gehanteerde tarieven te verlagen.

"Dat wil niet zeggen dat wij GTS verbieden om meer omzet te halen, integendeel", zegt Gert Zijl, lid van de Raad van Bestuur van de NMa. "Wij constateren wel dat op basis van alle gegevens die GTS aan ons gegeven heeft, het bedrijf goedkoper kan werken. In feite leggen wij de winst van GTS, een monopolist met de overheid als enig aandeelhouder, aan banden", aldus Zijl. "GTS mag van ons zo veel gas transporteren als ze wil, maar een hogere omzet leidt door de ingrepen van de NMa niet automatisch tot een hogere winst voor GTS, maar in principe tot lagere tarieven. Dat is in het belang van de gasleveranciers en de consument". De NMa heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op het landelijke gastransport van GTS. De NMa ziet er op toe dat GTS doelmatig handelt en diensten aan de markt levert tegen zo laag mogelijke, doch redelijke tarieven. Eind augustus heeft de NMa daarom, na consultatie van alle marktpartijen, een methode vastgesteld om de inkomsten van GTS in lijn te brengen met de kosten opgehoogd met wat volgens de NMa een redelijk rendement is. De doelmatigheidskorting van 4,2%, de x-factor, vloeit voort uit dit methodebesluit. Als rekening wordt gehouden met inflatie bedraagt de doelmatigheidskorting 5,7%.

Het berekeningsmodel en de doelmatigheidskorting staan vast voor de periode van 2006 tot en met 2009. De NMa heeft in het besluit maatregelen ingebouwd die er voor zorgen dat gasleveranciers en consumenten in Nederland verzekerd zijn van levering van gas. In het besluit houdt de NMa rekening met investeringen van GTS om de kwaliteit en capaciteit van het gastransportnet te waarborgen. Verder is er nauwkeurig gekeken naar de internationale context waar binnen GTS opereert.

GTS moet binnen 2 weken een tarievenvoorstel indienen op basis van de gehanteerde methode en de doelmatigheidskorting bij de Directie Toezicht Energie van de NMa. Aan het einde van dit jaar stelt de NMa de definitieve tarieven vast, die ingaan op 01-01-2006. De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken en vastgesteld.

 

Zie ook