Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezichthouders zetten belangrijke stap naar een geintegreerde West-Europese markt voor elektriciteit

De toezichthouders op de elektriciteitsmarkten in Centraal-West-Europa (CWE), waaronder de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), en de landelijke hoogspanningsnetbeheerders (TSO's) hebben begin september overeenstemming bereikt over de geharmoniseerde (private) veilingregels voor de handel in interconnectiecapaciteit (de handel in elektriciteit over de landsgrenzen heen). Hierdoor wordt de elektriciteitshandel tussen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk efficiënter doordat de bestaande verschillen tussen de landen van de CWE-regio verdwijnen en er een gelijk speelveld ontstaat tussen handelaren die actief zijn op de grensoverschrijdende elektriciteitsmarkt.

Omdat afgelopen week overeenstemming is bereikt over de geharmoniseerde (private)veilingregels heeft de NMa de voorgestelde aanpassing van de Netcode Elektriciteit goedgekeurd. Deze codewijziging maakt de invoering van de veilingregels in Nederland mogelijk. De veilingen tussen de verschillende landen worden door de hoogspanningsnetbeheerders uitgevoerd en gecoördineerd via CASC-CWE, een gezamenlijk door de TSO's opgericht vennootschap.

Een van de belangrijkste verbeteringen, is de invoering van het zogeheten 'Use it or sell it' principe. Dit mechanisme zorgt ervoor dat handelaren de door hen gekochte capaciteit om elektriciteit over de grenzen te kunnen transporteren niet meer zonder vergoeding kwijtraken als ze er geen gebruik van maken. Een handelaar kan nu zelf kiezen of hij de capaciteit zelf gebruikt of doorverkoopt waardoor hij zijn risico's met de grensoverschrijdende handel beter kan beheersen.

Met de invoering van de veilingregels is de dagveiling op de Nederlands-Duitse en Frans-Duitse grens de enige nog niet geharmoniseerde veiling in de CWE-regio. Om dit te realiseren werken de hoogspanningsnetbeheerders en toezichthouders momenteel aan de introductie van de zogeheten marktkoppeling op deze grenzen. Koppeling van de Nederlandse en Duitse elektriciteitsmarkten moet leiden tot meer concurrentie en een hogere leveringszekerheid. Volgens planning wordt in 2010 gestart met de marktkoppeling op de Duitse grens en is integratie van de belangrijkste West-Europese elektriciteitsmarkten een feit. Naar verwachting vindt medio oktober tijdens de jaarveiling voor 2010 de eerste veiling van Nederlandse grenscapaciteit plaats waarbij de nieuwe veilingregels worden toegepast.