Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies DTe: groen licht voor Brits-Nederlandse gaspijpleiding

Gastransport Services (GtS) komt in aanmerking voor een ontheffing van het reguleringsregime voor een gaspijpleiding tussen Nederland en Groot-Brittannië. Dit heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) geadviseerd aan de Minister van Economische Zaken. Deze pijpleiding staat in de markt ook wel bekend als de Balgzand-Bacton leiding (BBL) en naar verwachting zal uiterlijk in 2007 gas door deze pijp stromen. GtS wil een ontheffing van het reguleringsregime waarbij DTe de tarieven en voorwaarden voor toegang bepaald tot deze 'interconnector'. Deze ontheffing is volgens GtS noodzakelijk om lange-termijncontracten te kunnen afsluiten die nodig zijn om de investering mogelijk te maken.

DTe adviseert de ontheffing onder bepaalde voorwaarden te verlenen. Zo stelt DTe dat de ontheffing alleen kan worden verleend als de leveringszekerheid en de concurrentie in Nederland niet in het gevaar komt. Dit betekent dat GtS in het bestaande Nederlandse net moet investeren om de extra gasstromen naar de BBL op te vangen. De verzwaring van het net voor de extra gasstromen naar de BBL zal niet door de Nederlandse consument betaald hoeven worden.

GtS heeft, vooruitlopend op een officiële ontheffingsaanvraag, aan de Nederlandse en Britse autoriteiten gevraagd om duidelijkheid te geven over het reguleringsregime. GtS heeft nog geen officiële ontheffingsaanvraag ingediend omdat de 2e Europese gasrichtlijn momenteel voor advies bij de Raad van State ligt en nog niet in Nederlandse wetgeving is verwerkt. DTe heeft over het verzoek, samen met de Britse collega-toezichthouder OFGEM, een openbare consultatie georganiseerd in september van dit jaar.

 

 

Documenten

Advies DTe: groen licht voor Brits-Nederlandse gaspijpleiding (PDF - 151.88 KB)