Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe legt Durion boete op voor misleidende klantenwerving

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft op 9 maart 2005 drie sancties opgelegd aan Durion Energie B.V. (onderdeel van Energiebedrijf.com). Durion werft telefonisch klanten. Durion heeft oneerlijke en misleidende verkoopmethoden gehanteerd. Dit is een ernstige overtreding van de Elektriciteitswet (artikel 95m). DTe houdt nauwlettend in de gaten of energiebedrijven zich aan de energiewetten houden en op eerlijke wijze klanten werven. DTe heeft onderzoek gedaan naar de wervingsmethoden van Durion, mede naar aanleiding van veel aantal klachten van consumenten. Het is de eerste keer dat DTe een boete oplegt.

Reden voor optreden van DTe is dat consumentenbescherming een van de belangrijkste pijlers is van de Elektriciteitswet. Door de handelwijze van Durion wordt het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt geschaad. Consumenten zullen, na dergelijke contacten met Durion, terughoudender zijn om overeenkomsten te sluiten met andere leveranciers.

DTe heeft de volgende overtredingen van de Elektriciteitswet geconstateerd:

· Durion stuurt consumenten die slechts om informatie vragen, vaak tegelijkertijd een contract.

· Durion maakt in het telefonische verkoopgesprek niet voldoende duidelijk of en tegen welke voorwaarden consumenten een contract met Durion aangaan.

· Durion wekt bij consumenten de indruk dat zij worden benaderd door hun huidige energiebedrijf dat een korting op de energierekening aanbiedt.

· Durion doet onjuiste mededelingen over bedragen die consumenten kunnen besparen door een contract met Durion te sluiten

· De mogelijkheid om op te zeggen wordt niet goed vermeld aan consumenten.

Daarvoor wordt een boete opgelegd van 220.000 euro.

Ook wordt een last onder dwangsom opgelegd die inhoudt:

  • Durion zal alle call-centre medewerkers, alsmede de medewerkers van Durion zelf, zodanig instrueren dat:

(i) aan telefonisch benaderde consumenten duidelijk wordt gemaakt dat er een overeenkomst zal worden gesloten;

(ii) met een andere aanbieder van elektriciteit;

(iii) dat slechts van korting mag worden gesproken in relatie tot de eigen (leverings)tarieven; en voorts

(iv) dat wanneer door de consument om informatie wordt gevraagd geen overeenkomst wordt gestuurd;

(v) dat er geen onjuiste mededelingen meer gedaan worden over de (leverings)tarieven die Durion berekent in relatie tot wat men zich kan besparen door met Durion een overeenkomst te sluiten, en

(vi) dat wanneer de consument kenbaar heeft gemaakt het gesprek niet te willen voortzetten of niet op het aanbod wenst in te gaan, niet verder wordt aangedrongen.

  • Durion moet daarnaast binnen drie weken na datum besluit aan DTe het bewijs leveren dat ze deze instructies heeft opgesteld en daadwerkelijk heeft gegeven aan alle call-centre medewerkers.

Als Durion dit niet doet verbeurt Durion een dwangsom van €20.000,- voor iedere dag dat Durion in gebreke blijft, met een maximum van € 400.000,-.

Durion heeft daarnaast een vergunningvoorschrift overtreden. Juist omdat Durion haar klanten telefonisch werft is in de leveringsvergunning van voorjaar 2004 de plicht opgenomen dat van het belangrijkste deel van het telefoongesprek geluidsopnames moeten worden bewaard (voicelog).

Gebleken is dat er een aantal voicelogs niet aanwezig was of van een zodanig slechte kwaliteit dat ze niet konden worden beluisterd. Daardoor kan DTe niet controleren of Durion zich aan de wet houdt.

De last houdt in dat Durion binnen twee maanden een deugdelijk systeem moet opzetten voor het bewaren van de voicelogs. Voor iedere voicelog die na afloop daarvan desgevraagd niet kan worden geleverd aan DTe verbeurt Durion 1.000 euro met een maximum van 200.000 euro.