Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Scorekaart energie 2e kwartaal 2006: inzicht in percentage tijdig verstuurde energierekeningen

Vandaag publiceert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) haar scorekaart over het tweede kwartaal van 2006. De scorekaart bestaat uit twee prestatieoverzichten die de consument inzicht geven in de tijdigheid waarmee energieleveranciers en netbeheerders rekeningen versturen. In vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar versturen de energiebedrijven meer rekeningen op tijd, vooral als het gaat om de verstuurde rekeningen na een verhuizing. Als uitgangspunt voor de scorekaart over het tweede kwartaal, hanteerde de NMa de consumentenaanvragen voor verhuizingen of switches in de maand maart 2006.

Energieleveranciers

De leveranciers hebben zich over het algemeen goed hersteld als het gaat om het percentage tijdig verstuurde rekeningen als gevolg van een verhuizing of switch. In het eerste kwartaal signaleerde de toezichthouder op dit vlak nog een prestatiedip als gevolg van de invoering van nieuwe IT-systemen bij een aantal leveranciers. Al met al geeft het prestatieoverzicht aan dat de tijdigheid van de processen over het algemeen op orde is en dat de achterstanden laag zijn. Wel moet het percentage tijdig verstuurde eindafrekeningen na een verhuizing en switch omhoog om ook hier te presteren volgens de gestelde norm (binnen twee maanden). Daarnaast is het uiteraard zaak dat de leveranciers de komende periode hun overige prestaties op niveau weten te houden.

Netbeheerders

Ook de netbeheerders hebben zich goed hersteld als het gaat om het percentage tijdig verstuurde rekeningen als gevolg van een verhuizing. De uitdaging voor de netbeheerders ligt de komende periode op het vlak van het tijdig versturen van meterstanden naar leveranciers, met name bij verhuizingen. Het niet tijdig versturen van deze meterstanden kan een negatief effect hebben op de factureringsprestaties van een leverancier, met name als deze geen onderdeel uitmaakt van een energiebedrijf met een eigen netwerk.

De toezichthouder vindt het van groot belang dat de consument in een geliberaliseerde energiemarkt inzicht heeft in de prestaties van de energiebedrijven. Daarom laat zij ieder kwartaal op haar website zien hoe het per energiebedrijf is gesteld met de tijdigheid van het versturen van rekeningen aan consumenten. Aan de percentages op de scorekaarten is af te lezen of de energiebedrijven tijdig (binnen twee maanden) rekeningen versturen als gevolg van een verhuizing of switch. Ook de tijdigheid van het versturen van jaarafrekeningen staat vermeld.

De toezichthouder blijft de prestaties van de energieleveranciers en netbeheerders nauwlettend volgen. Mochten de prestaties van de energiebedrijven onverhoopt terugvallen, dan vraagt DTe om een gedegen plan van aanpak waarvan zij de uitvoering nauwlettend volgt.