Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: verbeter spelregels op groothandelsmarkt voor gas

Door de spelregels op de groothandelsmarkt voor gas te verbeteren, worden de concurrentie en de leveringszekerheid op de Nederlandse gasmarkt op korte termijn versterkt. De consument kan dan gaan profiteren van de ontstane prijsconcurrentie tussen gasleveranciers. Tevens dient de overheid een aantal barrières in de wet- en regelgeving weg te nemen. Op de langere termijn zijn daarnaast grensoverschrijdende investeringen in importcapaciteit en liquid natural gas (LNG) nodig. Dit stelt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een vandaag aan de Minister van Economische Zaken verstuurd adviesrapport.

De NMa signaleert al enige jaren dat de groothandelsmarkt voor gas onvoldoende werkt. Dit beperkt de concurrentie op de leveringsmarkt voor gas en komt het consumentenvertrouwen niet ten goede. Ook belemmert de huidige situatie mogelijke investeringen van private partijen in de groothandelsmarkt voor gas. In het adviesrapport brengt de toezichthouder, mede op verzoek van de Minister van Economische Zaken, mogelijke verbeteracties in kaart waardoor Nederland zich kan positioneren als 'gasrotonde'. Naast de reguliere monitoringtaken van de NMa en de bestaande NMa-rapporten over de gasmarkt, is het advies gebaseerd op een consultatieronde onder ongeveer 20 marktpartijen. Zij representeren samen meer dan 80% van de gasmarkt.

Nederland kent twee gastransportnetten, een voor laagcalorisch gas en een voor hoogcalorisch gas. Alle Nederlandse kleinverbruikers gebruiken laagcalorisch gas dat vooral wordt gewonnen in het Groningerveld. Een alternatief voor Groningergas is geconverteerd hoogcalorisch gas. Hoogcalorisch gas wordt dan door bijmenging van stikstof omgezet in laag calorisch gas. De NMa verwacht dat, door fysieke en economische beperkingen in het systeem, de laagcalorische markt deels geïsoleerd zal blijven en maar beperkt mee kan profiteren van de internationalisering van de hoogcalorische markt.

In het adviesrapport stelt de NMa dat op de binnenlandse markt voor laagcalorisch gas grote vooruitgang kan worden geboekt zonder te hoeven wachten op nieuwe investeringen. Ondanks de rol van GasTerra als enige aanbieder van Groningergas, kan op de markt voor laagcalorisch gas prijsconcurrentie ontstaan, aldus de NMa. Hiertoe moet de beschikbaarheid van kwaliteitsconversie dusdanig verbeteren, dat groothandelaren geen rekening meer hoeven te houden met eventuele conversie. Dit betekent dat de landelijke gasnetbeheerder GTS en GasTerra tot een akkoord dienen te komen om capaciteitsproblemen voor kwaliteitsconversie op te lossen. Daarnaast moet gas, net als elektriciteit, op het hogedruknet van leverancier kunnen wisselen, en niet pas op de eindbestemming waar het niet meer verhandelbaar is. De NMa adviseert tevens dat er een voorziening voor geschilbeslechting komt, mochten GasTerra en haar klanten een geschil hebben over het productaanbod.

Voor de meer internationaal georiënteerde markt voor hoogcalorisch gas identificeert de NMa in haar adviesrapport een aantal maatregelen dat erop is gericht de markt te laten werken met een minimum aan regulering. Het gaat dan onder andere om het fysiek bijbouwen van gasleidingen en het tegengaan van onderbenutting. Ook moeten regels en procedures worden versimpeld en moeten deze worden geharmoniseerd met onze buurlanden.

Het adviesrapport is te vinden op de website van de NMa (www.acm.nl). Binnenkort publiceert de NMa hier tevens haar jaarlijkse monitor naar de groothandelsmarkt voor gas.