Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Scorekaart energie 3e kwartaal 2007: meer energiebedrijven sturen rekeningen op tijd

In het derde kwartaal van dit jaar stuurden meer energieleveranciers tijdig een rekening naar hun klanten na een verhuizing of switch. Vrijwel alle leveranciers boeken vooruitgang ten opzichte van het tweede kwartaal.

Uit de scorekaart die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ieder kwartaal op haar website publiceert, blijkt tegelijkertijd dat enkele partijen nog onvoldoende rekeningen binnen twee maanden weten te versturen. Dit geldt met name voor het versturen van eindafrekeningen waarbij leveranciers voor meterstanden afhankelijk zijn van netbeheerders. Enkele leveranciers geven aan dat zij meterstanden van netbeheerders niet op tijd ontvangen. Daarom blijft de NMa de interactie tussen netbeheerders en leveranciers op het gebied van meterstanden nauwlettend in de gaten houden.

Van de energieleveranciers die in het tweede kwartaal onder de norm (98%) presteerden, sturen nu ook Cogas, EON en RWE hun rekeningen (vrijwel geheel) op tijd. DONG Energy, Oxxio en Rendo Energie presteren, ondanks verbeteringen, evenals het vorige kwartaal nog onder de tijdigheidsnorm. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa voert met deze bedrijven op korte termijn gesprekken. Zij moeten hun tegenvallende resultaten verantwoorden en aangeven hoe zij hun prestaties zo snel mogelijk op orde krijgen, aldus de toezichthouder.

Waar netbeheerders hun eigen rekeningen versturen voor transport zijn de prestaties ten aanzien van de tijdigheid over het algemeen goed. In de gevallen waar netbeheerders onder de norm presteren, gaat het om relatief kleine aantallen rekeningen. Ter indicatie: de 0% score op tijdigheid van eindafrekeningen na een verhuizing van Rendo Netbeheer betreft in totaal 5 rekeningen.

Voor een goede marktwerking is het essentieel dat consumenten vertrouwen kunnen hebben in tijdige en juiste afrekening door hun energieleverancier. Hieronder vindt u de scorekaarten over het derde kwartaal van 2007. Aan de percentages op de scorekaarten is af te lezen of energieleveranciers en netbeheerders tijdig (binnen twee maanden) rekeningen versturen als gevolg van een verhuizing of switch. Ook de tijdigheid van het versturen van jaarafrekeningen staat vermeld.

 

Bijlagen

Prestaties facturering netbeheerders derde kwartaal 2007 (PDF - 76.32 KB) Scorecard leveranciers 3de kwartaal 2007 (PDF - 77.76 KB)