Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa maakt tarieven voor regionale netbeheerders elektriciteit bekend

De NMa heeft de maximum transport- en aansluittarieven 2010 elektriciteit voor regionale netbeheerders elektriciteit bekendgemaakt, met uitzondering van de tarieven van DELTA Netwerkbedrijf B.V. De vaststelling van deze tarieven is een wettelijke taak van de NMa. Per saldo dalen in 2010 de tarieven van deze beheerders van regionale elektriciteitsnetten gemiddeld met ongeveer 6,3%. Dat is onder andere een gevolg van de door de NMa toegepaste doelmatigheidsregulering. Deze regulering stimuleert de netbeheerders om efficiƫnter te gaan werken. Consumenten en bedrijven betalen de tarieven via hun energierekening, waarvan de transportnota voor regionaal transport van elektriciteit een onderdeel is. Met deze tarievenbesluiten bespaart een huishouden een bedrag van tussen de 2 en 12 euro per jaar op zijn energierekening, afhankelijk van wie de regionale netbeheerder is.

De regionale netbeheerders elektriciteit hebben op basis van de methodebesluiten die de NMa in augustus 2008 publiceerde, hun voorstellen voor de tarieven in 2010 bij de NMa ingediend. Na beoordeling van deze voorstellen heeft de NMa de tarieven vastgesteld. De NMa heeft voor het beoordelen van de tariefvoorstellen van DELTA Netwerkbedrijf B.V. meer tijd nodig. De NMa verwacht deze tarieven binnenkort vast te stellen.

De netbeheerders en andere belanghebbenden kunnen tegen deze tariefbesluiten bezwaar en beroep instellen. Bezwaren tegen de tariefbesluiten hebben geen schorsende werking op de invoering van de tarieven.