Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nma publiceert integrale tariefvoorstellen 2010 netbeheerders

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft in meerdere tariefbesluiten voor elke netbeheerder de tarieven vastgesteld die vanaf 1 januari 2010 gelden. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de beoordeling van de tariefvoorstellen die de netbeheerders bij de Raad hebben ingediend. In het kader van de besluitvorming zijn de voorgestelde tarieven ter inzage gelegd. In verband met de transparantie van de besluitvorming publiceert de Energiekamer thans de integrale tariefvoorstellen van de regionale netbeheerders en de beheerder van het landelijk gastransportnet, inclusief onderbouwing en toelichting, met weglating van gegevens waarvan de netbeheerders hebben aangegeven dat zij, gelet op de uitzonderingsgronden genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur, als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. Daarnaast heeft de Raad persoonsgegevens die in de tariefvoorstellen waren opgenomen verwijderd. Gegevens die niet openbaar gemaakt worden, zijn vervangen door 'x-en' of zijn onleesbaar gemaakt. Het integale tariefvoorstel van de beheerder van het landelijk elektriciteitsnet zal, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens, binnenkort worden publiceerd.