Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet Essent voor niet aanleveren klachtenbestanden

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Essent Retail Energie B.V. een boete opgelegd van EUR 160.000 omdat het energiebedrijf incomplete klachtenbestanden heeft aangeleverd. De NMa doet onderzoek naar de klachtafhandeling door leveranciers en vraagt daarom gegevens over klachten op bij de leveranciers.

Het is de tweede keer dat Essent wordt beboet voor het aanleveren van incomplete bestanden. Om die reden is nu de basisboete voor deze overtreding verdubbeld. De boete is vervolgens met 20 procent verlaagd, omdat Essent wel volledig aan het onderzoek heeft meegewerkt en zo snel mogelijk alsnog de ontbrekende bestanden heeft aangeleverd.

Voor het onderzoek naar de klachtafhandeling ontvangt de NMa informatie van energieleveranciers. De NMa controleert vervolgens of de aangeleverde gegevens compleet zijn. Essent is er toen achter gekomen dat zij niet alle gegevens aan de NMa had gegeven. Essent krijgt hiervoor een boete, omdat zij verplicht is om complete klachtenbestanden aan te leveren. De NMa is voor haar toezichthoudende taak namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van de informatie die zij krijgt van de energiebedrijven.

Jaap de Keijzer, lid van de Raad van Bestuur: 'Klachtafhandeling maakt onderdeel uit van de service van energieleveranciers. Het is dus belangrijk dat de NMa in de gaten houdt hoe leveranciers met klachten omgaan. Voor ons onderzoek naar klachtafhandeling hebben we echt alle klachteninformatie van een leverancier nodig. Als hij slecht afgehandelde klachten achterhoudt, kan hij immers goede sier maken met een goed resultaat. In dit concrete geval bleek dat overigens niet zo te zijn; als de ontbrekende gegevens van Essent wel worden meegenomen in het onderzoek naar klachtafhandeling, zijn de eindscores van Essent op het punt van klachtafhandeling nagenoeg hetzelfde.'

Tegen het besluit van de NMa staat bezwaar en beroep open.