Kruimelpad

Onderzoek

Bedrijfsleven anticipeert op fusiecontrole en karteltoezicht NMa

24-01-2011

Tegenover elk kartel dat de NMa beboet, staan vijf gevallen waarbij ondernemingen, vooruitlopend op mogelijk onderzoek van de NMa, hun kartel aanpassen of beëindigen. Verder staan tegenover elke 100 fusiemeldingen die de NMa in behandeling neemt 18 fusievoornemens die worden aangepast of niet doorgezet. Ondernemingen en hun adviseurs blijken bij fusievoornemens en verboden afspraken met concurrenten rekening te houden met de te verwachten reactie van de NMa.

'Ik ben blij met deze resultaten van dit onderzoek. De aanwezigheid van de NMa als toezichthouder prikkelt ondernemingen blijkbaar na te gaan of ze opereren binnen de grenzen die de Mededingingswet stelt. En daar ligt uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid,' aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa.

De NMa heeft voor de tweede keer onderzocht wat het effect is van haar fusiecontrole. Nieuw in dit onderzoek is dat ook het effect van haar karteltoezicht is onderzocht en dat naast adviseurs ook grotere bedrijven (100 werknemers of meer) zijn ondervraagd. Gedurende het onderzoek zijn ruim 500 ondernemingen en bijna 100 adviseurs geënquêteerd door SEO Economisch Onderzoek. Het eerste onderzoek vond plaats in 2005.

Het volledige onderzoeksrapport is vanaf vandaag te vinden op de website van de NMa. De Engelstalige versie volgt zo spoedig mogelijk.