Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Amsterdamse ziekenhuizen passen informatie-uitwisseling aan na onderzoek NMa

Amsterdamse ziekenhuizen beloven hun onderlinge informatie-uitwisseling zodanig aan te passen dat zij in de toekomst geen concurrentiegevoelige informatie uitwisselen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft toezeggingen daarover van tien ziekenhuizen in de regio Amsterdam geaccepteerd en in een toezeggingsbesluit van 31 december 2010 bindend verklaard.

Henk Don, bestuurslid van de NMa: 'Ik ben enorm blij dat de mededingingsbezwaren op deze wijze snel en efficiënt zijn weggenomen. Nu het toezeggingsbesluit er ligt, sluit de NMa haar onderzoek.' In februari 2010 legde de NMa in het kader van het onderzoek nog bedrijfsbezoeken af bij het bureau SIGRA dienstverlening en twee Amsterdamse ziekenhuizen, het AMC en het VU Medisch Centrum.

Het onderzoek van de NMa was gericht op het uitwisselen van statistische gegevens over onder meer patiëntenstromen en gerealiseerde productie binnen het platform van de SIGRA sectie-Ziekenhuizen, een zelfstandig samenwerkingsverband van de ziekenhuizen in de regio Amsterdam. De NMa heeft geconcludeerd dat de informatie concurrentiegevoelig was. De NMa zag mededingingsrisico's nu ziekenhuizen hun strategisch gedrag als gevolg van de uitwisseling op elkaar af zouden kunnen stemmen of de informatie zouden kunnen gebruiken in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Er is geen overtreding vastgesteld. Aangezien de NMa de toezegging accepteert sluit zij het onderzoek af. In het toezeggingsbesluit zeggen de ziekenhuizen onder andere toe binnen hun systeem van informatie-uitwisseling geen commercieel gevoelige informatie te zullen delen als deze niet ouder is dan twaalf maanden. Een uitzondering hierop is informatie-uitwisseling in de vorm van een geanonimiseerd marktonderzoek of een benchmark. Verder mogen ook andere aanbieders van medisch-specialistische zorg in de regio kennis nemen van de uitgewisselde informatie.

De ziekenhuissector is als prioriteit in de NMa Agenda 2010-2011 opgenomen. De NMa is met de betrokken ondernemingen, maar ook breder met de ziekenhuissector in gesprek over de grenzen van de Mededingingswet in geval van samenwerking in de sector voor medisch-specialistische zorg. Zo organiseren de NMa, de Nederlandse Zorgautoriteit en de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen gezamenlijk het symposium 'Ziekenhuiszorg en Markttoezicht'. Dit vindt plaats op 28 januari 2011, en is bedoeld voor bestuurders in de sector. Behalve informatie-uitwisseling komen ook andere thema's als specialisatie en concentratie tijdens het symposium aan bod.