Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit verkort afdoen van concentratiemeldingen gewijzigd

Het Besluit omtrent het afdoen van concentratiemeldingen door middel van een verkort besluit is gewijzigd.

Door deze wijzigingen kunnen meer concentratiebesluiten verkort – dat wil zeggen zonder uitvoerige motivering – worden afgedaan. Dit kan indien het gezamenlijk marktaandeel van partijen in een horizontale relatie niet meer is dan 25% en indien het marktaandeel van partijen in een verticale relatie niet meer is dan 30%.

Bovendien moet het gaan om bekende markten, of markten waarvan duidelijk is dat bij geen enkele reëel mogelijke marktafbakening boven deze marktaandeelgrenzen wordt uitgekomen.

Concentratiebesluiten kunnen evenwel niet verkort worden afgedaan indien niet op voorhand duidelijk is dat de concentratie niet tot mededingingsproblemen kan leiden.

De mogelijkheid voor deze wijziging baseert de NMa op de ervaringen bij de behandeling van meer dan 1.000 concentratiezaken in de afgelopen negen jaar. De wijziging is gepubliceerd in Staatscourant 185, van 22 september 2006.

Dit nieuwe besluit betreft een wijziging op een eerder besluit uit 2000, dat in Staatscourant 2000, nr 150 gepubliceerd is.