Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: netbeheerder moet aansluiting zo spoedig mogelijk realiseren

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft een geschil tussen een zakelijke afnemer, Mont Royal, en netbeheerder Eneco in het voordeel van de afnemer beslist.

Mont Royal heeft op 11 mei 2006 een elektriciteitsaansluiting aangevraagd die de mogelijkheid biedt elektriciteit terug te leveren op het net. Daarbij heeft Mont Royal aangegeven dat zij uiterlijk 1 januari 2007 de beschikking wil hebben over de aansluiting. Eneco heeft betoogd om technische redenen pas 15 maanden na opdrachtverlening de aansluiting met teruglevermogelijkheid op het net te kunnen realiseren.

De NMa is van mening dat Eneco zich onvoldoende heeft ingespannen eventuele knelpunten bij het realiseren van een aansluiting tijdig en adequaat op te lossen. Daarbij komt dat Eneco onvoldoende met feiten heeft onderbouwd dat technische belemmeringen ervoor zorgen dat de gevraagde aansluiting niet tijdig gereed kan zijn. Nu Mont Royal bereid is gebleken de aanvankelijke gevraagde opleverdatum van 1 januari 2007 te verschuiven naar 1 maart 2007, draagt de NMa Eneco op de gewenste aansluiting voor het terugleveren van elektriciteit uiterlijk 1 maart 2007 gerealiseerd te hebben.