Kruimelpad

NMa herziet drie sanctiebesluiten na uitspraak rechter

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft drie sanctiebesluiten herzien naar aanleiding van rechterlijke uitspraken. De toezichthouder heeft besloten de eerder opgelegde boetes aan Secon Group B.V. en aan Telfort B.V. (voorheen O2) te schrappen. Boetes aan brancheorganisaties van rijwieldetailhandelaren zijn verlaagd.

Secon en Telfort: boetes geschrapt

De NMa heeft een eerder opgelegde boete aan Secon geschrapt. De NMa achtte bewezen dat de voorwaarden waaronder een aantal bekende kledingmerken (o.a. G-Star, Turnover, Arrow, A-rticles) werden verkocht de concurrentie beperkten. De rechter oordeelde dat de NMa de merkbaarheid van de gedragingen op de concurrentie onvoldoende had vastgesteld.

De NMa heeft ook de boete van Telfort geschrapt. Die boete was destijds opgelegd omdat de NMa bewezen achtte dat Telfort met de vier andere telecomoperators het verlagen van dealervergoedingen had afgestemd. De operators geven aan detailhandelaren dealervergoedingen voor de verkoop van hun mobiele diensten, zoals abonnementen. De NMa heeft volgens de rechter onvoldoende aangetoond dat Telfort heeft deelgenomen aan de onderling afgestemde verlaging.

Brancheorganisaties van rijwieldetailhandelaren: boetes verlaagd

Daarnaast heeft de NMa besloten de eerder opgelegde boete aan twee brancheorganisaties van rijwieldetailhandelaren te verlagen. De rechtbank is het eens met het opleggen van een boete door de NMa voor BOVAG Tweewielerbedrijven en de Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren (NCBRM) vanwege het advies geen zaken te doen met twee aanbieders van bedrijfsfietsenplannen. Voor enkele andere adviezen over onder meer prijzen, kortingen en marges, waarvoor de NMa de oorspronkelijke boetes ook had opgelegd, was volgens de rechter onvoldoende aangetoond dat deze tot doel hadden de concurrentie te beperken.